Konserter

Genomförda evenemang

2020

Skapande förskola

Skapande förskola för barn på "I Ur och Skur" 

 

I Ur och Skur Utveckling AB

Projektet finansieras av Kulturrådet

Vega, Haninge
Skapande förskola

Skapande förskola för barn på "I Ur och Skur" 

 

I Ur och Skur Utveckling AB

Projektet finansieras av Kulturrådet

Vega, Haninge
Skapande förskola

Skapande förskola för barn på "I Ur och Skur" 

 

I Ur och Skur Utveckling AB

Projektet finansieras av Kulturrådet

Vega, Haninge
Skapande förskola

Skapande förskola för barn på "I Ur och Skur" 

 

I Ur och Skur Utveckling AB

Projektet finansieras av Kulturrådet

Vega, Haninge
Skapande förskola

Skapande förskola för barn på "I Ur och Skur" 

 

I Ur och Skur Utveckling AB

Projektet finansieras av Kulturrådet

Vega, Haninge
Skapande förskola

Skapande förskola för barn på "I Ur och Skur" 

 

I Ur och Skur Utveckling AB

Projektet finansieras av Kulturrådet

Vega, Haninge
Digital skivrelease: Maria Lithell Flyg "Tänk alla dessa ljud"

Detta är den andra utgåvan med musik komponerad av Maria Lithell Flyg (Little by Lithell Music Production). Materialet till denna skiva bottnar i ett 4 år långt pedagogiskt samarbete som Maria och Stockholms Saxofonkvartett genomfört tillsammans genom Skapande skola. Utifrån det arbetet har tonsättare Maria Lithell Flyg utvecklat och förfinat de idéer som har uppstått i arbetet med de elever i årskurs 3 som de har mött. Medverkar på skivan gör även elever från Kulturskolan Stockholm under ledning av Carin Norrby. De medverkande solisterna är Maia Sandin, Molly Kinnunen Muntané, Alicia Medina och Elin Rollsby.

FOUR - Estonian Music Days 2020

Jüri Reinvere (b 1971)
“A-O” (2020, premiere)

Paulina Sundin, Monty Adkins
“Rondures”

Liisa Hirsch (b 1984)
“Us … and Them …” for saxophone quartet and tape (2020, premiere)

Skapande förskola

Skapande förskola för barn på "I Ur och Skur" 

 

I Ur och Skur Utveckling AB

Projektet finansieras av Kulturrådet

Vega, Haninge
Skapande förskola

Skapande förskola för barn på "I Ur och Skur" 

 

I Ur och Skur Utveckling AB

Projektet finansieras av Kulturrådet

Vega, Haninge
Skapande förskola

Skapande förskola för barn på "I Ur och Skur" 

 

I Ur och Skur Utveckling AB

Projektet finansieras av Kulturrådet

Vega, Haninge
Skapande förskola

Skapande förskola för barn på "I Ur och Skur" 

 

I Ur och Skur Utveckling AB

Projektet finansieras av Kulturrådet

Vega, Haninge
Skapande förskola

Skapande förskola för barn på "I Ur och Skur" 

 

I Ur och Skur Utveckling AB

Projektet finansieras av Kulturrådet

Vega, Haninge
Skapande förskola

Skapande förskola för barn på "I Ur och Skur" 

 

I Ur och Skur Utveckling AB

Projektet finansieras av Kulturrådet

Vega, Haninge
Skolkonsert
Kulturhuset Najaden, Halmstad
Skolkonsert
Kulturhuset Najaden, Halmstad
Konsert på Kulturverket

Kulturverket startar sin verksamhet efter coronauppehållet söndagen den 6 september kl 16.00 och beroende på publikintresse eventuellt en konsert kl 18.00 med Stockholms Saxofonkvartett.

Konserten kl 16.00 är till för publik i högriskgrupp, personer som lever socialt isolerat, är 70+ eller har underliggande sjukdom.

Blir det stort intresse för konserten så upprepas den kl 18.00 och då är alla som är försiktiga i sitt levnadssätt välkomna.

Bokning på mejl eller telefon krävs. När man fått en plats ska man betala med swish, det finns ingen biljettkassa. Har man inte swish kontaktar man Kajsa. 

Konserterna är kortare utan paus och fika och endast 15 personer får plats. Det är glest möblerat.

För att undvika kö så används två ingångar, den ena genom dörren till höger på framsidan av huset, den andra genom altandörren på baksidan. Huvudentrén kommer inte användas. Vid bokning får man besked på vilken ingång man ska använda. Man sätter sig närmast den ingång man använder. 

Har du frågor eller vill boka skriv till kajsa.bacos@gmail.com eller ring Kajsa på 0703 14443

Stockholms Saxofonkvartett presenterar musik av bl a:

Aftab Darvishi (Iran) - Hidden dream 

Monthati Masebe (Sydafrika) - Disturbed Taboo 

Matthew Peterson (USA/Sverige) - Ur Dance Party Playlist

Patricia Bedregal (Bolivia)- Non ledigas que regreso 

Kulturverket
Konsert med workshopdeltagare
Halmstad Kulturskola
Saxofonworkshop och konsert

Arrangörer: RUM Hallandsdistriktet, Kulturverket, Halmstad Kulturskola och Halmstad kommun

Halmstad Kulturskola
Konsert i Bromma kyrka

Stockholms Saxofonkvartett presenterar och spelar musik från hela världen.

Observera max 40 personer tillåten i lokalen.

Konserten arrangeras av Svenska kyrkan

Bromma kyrka