Verksamhet

Tillsammans med oss får elever möjlighet att bekanta sig med musikens olika byggstenar som: puls, takt och notvärden. De får även måla musiken och deras teckningar tolkas sedan av musikerna i kvartetten. Vi jobbar med såväl traditionella noter som med ljud och symboler.