Skapa och komponera med Stockholms Saxofonkvartett

Foto: Hampus Andersson

På ett avspänt och pedagogiskt sätt presenterar vi en ny, spännande klangvärld för barnen. Syftet är att medverka till att ny musik ska få en lika självklar plats i vår vardag som t.ex. ny arkitektur, modern konst, morgondagens design och nya former för litteratur. Eleverna får sedan vara med och skapa en gemensam komposition med hjälp av enkel grafisk notation samt improvisationsinslag.

Även om själva musiken är huvudsyftet med workshopen så vill Stockholms Saxofonkvartett också visa hur deras arbete på ett självklart sätt kan knytas samman med andra skolämnen som matematik, historia, svenska etc.

Ett besök tar mellan 120 och 150 minuter och inkluderar en rast.

Aktiviteterna går också att dela upp på fler kortare träffar under terminen.

Kostnad

Priset per besök är 14.000:- på faktura men varierar beroende på omfattning.

Vid beställning av fler än ett tillfälle är priset 12.000:- per tillfälle.

Vid besök av två klasser på en dag är priset 20.000:-