Skapande skola

Stockholms Saxofonkvartett i bil
Foto Hampus Andersson

Tillsammans med oss får elever möjlighet att bekanta sig med musikens olika byggstenar som: puls, takt och notvärden. De får även måla musiken och deras teckningar tolkas sedan av musikerna i kvartetten. Vi jobbar med såväl traditionella noter som med ljud och symboler. Med hjälp av grafiska partitur och noter skriver barnen musik som saxofonkvartetten sedan framför.                                                                      Musik har en unika förmåga att kommunicera känslor och öppna upp tanken. Vi i Stockholms Saxofonkvartett önskar väcka barns nyfikenhet på ny och okänd musik. På ett avspänt och pedagogiskt sätt presenterar vi en ny klangvärld för barn och unga. Vi vill få med alla barn och unga i en skapandeprocess där vi ökar deras sensibilitet genom att uppmuntra till lyssnande och eget skapande. Genom att ingå i ett gemensamt skapande blir barnen dels stärkta i sitt självförtroende men också medvetna om att vi behöver varandra för att spegla och bli speglade. Genom att våga bejaka och dela med sig av sina tankar och idéer skapas också tillit till klasskamrater och till den egna förmågan.

Hur går det till?

Vi möter eleverna i deras klassrum under en förmiddag då de tillsammans med Stockholms Saxofonkvartett får lyssna till musik från olika delar av världen. Vi pratar om inspirationskällor och olika musikaliska aspekter som folkmusik, rytmik, symbolik och ljud i naturen. Vi kopplar musikinstruments funktion till naturkunskapen och pratar om hur ljud uppstår från olika källor. Barnen får utifrån dessa samtal tillsammans göra ett grafiskt partitur som de själva får uppföra med hjälp av sina röster och kroppar. De får även se vad en dirigent gör och prova att dirigera sin klass. Efter rasten pratar vi om noter och hur dessa relaterar till matematik. Barnen får måla till musik och berätta om sina tankar om musiken och sina målningar. Som ett avslut på denna skapande förmiddag får barnen använda de verktyg som fått under vårt besök för att komponera egen musik. Här är valet fritt om de vill använda grafisk notation eller traditionell notskrift och inga förkunskaper krävs. Saxofonkvartetten uppför därefter barnens musikstycken inför klassen.                                          Både elever och lärare blir plötsligt väldigt medvetna om att de själva har gjort verket och blir måna om att behålla ”originalet”. De är plötsligt ”upphovsmän” och stolta över sitt verk. Ett besök tar mellan 120 och 150 minuter och inkluderar en rast. Aktiviteterna går också att dela upp på fler kortare träffar under terminen.

Följ länken för att se resultatet av en förmiddag hos en tredjeklass på Lidingö

https://www.youtube.com/playlist?list=PL-KoN_eg_Hk7kQSqNcCw4l0hz0kQj00EH

Kostnad

Priset per besök är 14.000:- på faktura men varierar beroende på omfattning.

Vid beställning av fler än ett tillfälle är priset 12.000:- per tillfälle.

Vid besök av två klasser på en dag är priset 20.000:-

Det finns möjlighet till att koppla aktiviteten till olika teman och även att komplettera kvartetten med en tonsättare.

Skapande Skola finansieras av Kulturrådet. Stockholms Saxofonkvartett bistår med material till ansökan.