Saxofonkvartett och kör

Stockhoolms Saxofonkvartett
Foto: Hampus Andersson

Möt Stockholms Saxofonkvartett i ett spännande och annorlunda körsamarbete.

Stockholms Saxofonkvartett har under många år spelat tillsammans med körer och sångsolister, alltifrån uppsättningar med stor kör, sångsolister, orkester och orgel till framträdanden i mindre format tillsammans med kyrkans kör.                                                                                                                                     

Genom sin klang, dynamik och flexibilitet låter sig kvartetten anpassas till både röster och olika instrument. Stockholms Saxofonkvartett förfogar över en stor och skiftande repertoar och har därför alltid haft möjlighet att bidra med egna stycken till konsertprogrammet.

Vi har samarbetat och samarbetar med en mängd körer i Sverige, både professionella och amatörer. Just nu har vi ett samarbete med Gustaf Sjökvists Kammarkör med ny musik av Matthew Peterson.