Workshop med blåsare

Stockhoolms Saxofonkvartett
Foto: Hampus Andersson

Workshop med blåsare vänder sig till elever och lärare vid kulturskolor, musikskolor och barn- och ungdoms organisationer.

Våra besök på kan utgöras av allt från ett seminarium eller en workshop i samband med någon av ensemblens konserter till ett samarbete under flera dagar som resulterar i att vi framträder i en konsert tillsammans med eleverna. När vi genomför dessa kurser samarbetar vi ofta med RUM (Riksförbundet Unga Musikanter) och andra musikorganisationer. Kvartetten ställer upp med såväl originalrepertoar som specialskrivna arrangemang. Med dem som inte är så kunniga i notläsning arbetar vi mer improvisationsbaserat och inspirerar de unga till eget kreativt skapande.

Våra seminarier, workshopar och kurser anpassar vi självfallet till förutsättningarna på plats. Vid våra besök spelar vi alltid, berättar om oss själva och om hur det är att jobba som musiker. Vi talar om spelteknik, andningsteknik, spelställning samt ger tips och idéer som elever och lärare kan ha nytta av när ni musicerar. Framför allt spelar vi tillsammans. Eftersom vi delar in oss i lämpliga grupper kan alla vara med oavsett ålder och färdighet.”

Mest givande för alla inblandade har de möten varit, där de unga musikerna fått spela tillsammans med kvartetten på sina egna villkor. Publiken har varierat från stolta föräldrar till professionella kritiker. Kvartetten ser här möjligheter även för andra som samlar unga musiker: studieförbund, musikföreningar i landet, kyrkor, orkesterföreningar och festivaler.

Stockholms Saxofonkvartett är lyhörd för arrangörernas synpunkter på seminarier, workshops, kurser och andra möten. Kvartetten ser stora möjligheter i att anpassa mötet med deltagarna till de speciella förutsättningar som gäller på plats och ser fram emot en dialog.